احمق کیست؟

مشکل اینجاست که افراد فکر میکنن اگر یکی بخواد خلاف کنه ، نمیتونه مگه خیلی احمق باشه. درحالی که خلافکارا احمق نیستن بلکه جانی هستن و دیوانه.

اگر خلافکاری انجام بشه و در دادگاه قاضی هم طرف اون خلافکارو بگیره و کاری انجام نده در برابر خلاف انجام شده ، اون خلافکار جانی تر میشه و دیوانه تر و پر رو تر.

وقتی قاضی هم طرف خلافکارو بگیره و تهدیدتون کنه دیگه چی کار میخوای کنی؟

تسلیت برای مرده

خواننده ای امروز مرد. مرتضی پاشایی.

مردم با ماشین میرن جلو خونه مادر این خواننده که میخوان تسلیت بگن. ماشینو دو قدم پایینتر میتونی پارک کنی و بری پیاده تسلیت بگین بدبختا.

جدای پدرسوخته بازی هایی که بین دخترا و پسرا حین تسلیت گفتن به مادر این خواننده انجام میشه… سر و صدا ، بوق ، دود ماشین ، فحاشی به خاطر نبود جای پارک و رانندگی.

حالت تهوع به آدم دست میده.

متاسفانه تعریف خواننده عوض شده این روزا. اگه اینا خوانندن؟!…

بی پولی

بدترین حالت فقیر بودن اونه که مال و سرمایه داشته باشی ولی یه قرون نداشته باشی. این از فقر بدتره. وقتی فقیری حداقل خیالت راحته که واقعا هیچی نداری.

سرمایه داشته باشی ، یک گوشه افتاده داری نگاش میکنی ، ولی نمیتونی ازش استفاده کنی.

تو این حالت متاسفانه افراد و دور و بری ها هم مشکل زا میشن. فکر میکنن رو گنج نشستی در حالی که صورتت رو با سیلی سرخ نگه داشتی. ازت انتظار دارن ” پول ” بهشون بدی ؛ ” خدایا سه تا کیسه پول برسون ” جمله ای که خیلی شنیدم از دهن افرادی که دور و برمون هستن. همه مثل زالو بهت میچسبن تا آخرین قطره خونتو بمکن بعدشم رهات میکنن که بپوسی.

واقعا افراد با خودشون چی فکر میکنن؟